Poruchy příjmu potravy

Ve spolupráci s Centrem Anabell Vám přinášíme přednášky, které se zabývají problematikou poruch příjmu potravy. Úkolem přednášek je zvýšit povědomí o poruchách příjmu potravy. Jsme totiž přesvědčeni, že včasná a správná informovanost a následná prevence jsou prvními kroky k zamezení tohoto jevu. Studentům se dostane odpovědí na otázky: Jak nemoc rozpoznat? Kam se obrátit o případnou pomoc? Jak postupovat k úspěšnému vyléčení? Jak pomoci blízkému člověku?
Vzhledem k tomu, že se v první řadě jedná o psychické onemocnění, postižený často není schopen od určitého stádia své chování ovládat a bez pomoci ostatních lidí mnohdy ani sám vyléčit. Nejohroženější skupinou jsou dívky a ženy mezi 10-25 rokem věku, kdy poruchy příjmu potravy tvoří čtvrtou nejčastější příčinu onemocnění a někdy bohužel i úmrtí. Nedostatek informací často vede ke zdráhavosti nemocného pomoc vyhledat či si jí vůbec připustit.

STRUKTURA PŘEDNÁŠKY


Dokumentární snímek o Báře Broučkové

Dokumentární film o Báře Broučkové, která trpěla necelé 4 roky bulimií vypráví její příběh o tom, proč a kdy se u ní nemoc projevila, jaká byla její příčina, co vše musela obětovat a jak se snažila s bulimií vypořádat. Co bylo u Báry tím hlavním spouštěcím prvkem a jakou životní cestu podnikla, aby se z nemoci uzdravila. Jak aktuálně žije, jak se její život po vyléčení změnil a kam směřuje své další kroky…


Přednáška Báry Broučkové

Tato část přednášky se bude vracet v otázkách a odpovědích k samotnému dokumentu. Bára osobně a otevřeně popíše blíže studentům své jednotlivé životní etapy a zodpoví, proč se v nich rozhodovala právě tak, jak mohli v dokumentu vidět. Bude sdílet své zkušenosti, které si byla schopna uvědomit až poté, co nad nemocí zvítězila. Během přednášky Bára povypráví i o své cestě přes celé Pyreneje, pro kterou se rozhodla právě v nejtěžších chvílích svého života.

Přednáška Michaly Jendruchové

Michala má s anorexií téměř třicetiletou zkušenost. Ve své přednášce se podělí s dětmi o vše, co se v průběhu této nemoci odehrává v hlavě člověka.
"Ty máš buclaté tvářičky. Narostly ti kejty. Nabíráš tvary babičky. Věty, které zabolí. Člověk se zdravým sebevědomím však kvůli nim nespadne do anorexie. Já ano. Bylo mi třináct, když udeřila poprvé. Nejdříve se tvářila jako kamarádka, pak mě srazila na kolena. Dnes, ve svých čtyřiceti letech a po pěti letech psychoterapie, se ohlížím. Mnohé jsem pochopila a díky terapii, která mě dovedla až ke kořenům nemoci, jsem si odpustila."
V přednášce zazní, co Michale v nejtěžších chvílích pomáhalo a pomáhá, jak člověk pozná, že má problém a kam se obrátit o pomoc. Včasná léčba totiž může ušetřit roky boje s touto nemocí.

Přednáška Vlastiny Kounické Svátkové

Přednáška Vlastiny Kounické Svátkové bude o naději. Dětem odvypráví svůj životní příběh, jak byla na základní škole terčem posměchu, jak jí chyběla láska a snažila se ji dohnat perfektním výkonem v soutěžích. Z čeho měla pocit úzkosti a pocit nízkého sebevědomí. Promluví o svých životních pádech, ale i o tom, jak pokaždé dokázala vstát, jak uspět, i když ji lidé říkali, že na to nemá a nepovede se jí to. Přednáška plná humoru a životního moudra, která inspiruje děti k tomu, aby si věřily a nebály se riskovat, i když bude celý svět proti jejich snům.
Vlastina je patronkou Centra Anabell, největší neziskové organizace v ČR a na SK, která pomáhá dětem a ženám s poruchami příjmu potravy. Do Anabell v současnosti chodí už i sedmileté holčičky, které drží různé diety, protože si přijdou tlusté. Tento fenomén se bohužel stále zhoršuje a jedině my, "rodiče a učitelé", ho můžeme zastavit. Tím, že děti naučíme mít se rády, respektovat se navzájem a přijímat se takové, jací jsou…Prostor pro otázky a odpovědi

Závěr přednášky je věnovaný dětem (žákům/studentům), aby se mohly zeptat všech přednášejících na otázky, které je k tématu a příběhům zajímají…